הצבעות באו"ם נגד ישראל

הפעם הרעיון הגיע מבועז שהתעניין בניתוח של ההצבעות באו״ם נגד ישראל והאם יש שינוי (לטובה/לרעה) לאורך השנים. 

כנקודת מוצא הסתכלתי בערך List of United Nations resolutions concerning Israel בויקיפדיה. אם מסתכלים בו נדמה שבניגוד לעבר בשנים האחרונות כמעט שלא עוברות החלטות נגד ישראל בעצרת הכללית של האו"ם. אז נדמה. עיון באתר האו"ם לימד שלפעמים ויקיפדיה לא מעודכנת, ואף עם תוכן שגוי. 

באמצעות מנוע החיפוש של האו"ם UNBISNET אפשר להוציא את כל ההחלטות שהתקבלו, ולראות את ההצבעה של כל אחת מהמדינות. יתרה מכך, אפשר לסנן רק החלטות עם מילת המפתח "Israel". 
הרשומה מתבססת על נתונים מסוף 2005 ועד אמצע דצמבר 2018 (כ־13 שנים), ועל נתוני הצבעה בעצרת הכללית של האו"ם, בלבד. החלטות מועצת הבטחון או המועצה לזכויות אדם יכולות להיות מעניינות, אך אינן מתאימות לענייננו בשל מיעוט המדינות המשתתפות בהן. עוד ראוי לציין שיתכן שיש החלטות רלוונטיות שלא עולות במנוע החיפוש עם מילת החיפוש "Israel".

הצבעות נגד או בעד?

באופן כללי הצבעות באו"ם אינן מגוונות. זה לא שחלקן תומך במדיניות ישראל וחלקן מגנה אותה. זה לא שחלקן עוסקות בביקורת על ישראל, וחלקן בביקורת על עוול שנעשה לישראל. איך יודעים? פשוט. מדינת ישראל מצביעה בעקביות נגד ההצבעות הקשורות בישראל. נגד, בכל ההצבעות.
לאחרונה הייתה הצבעת גינוי לחמאס שזכתה לרוב (אך לא לרוב מספק לאישור וקבלת ההחלטה). מדובר ביוצא מהכלל, שאינו מעיד על הכלל.

מעט מדינות מצביעות יחד עם ישראל "נגד" ההצעות (הצבעות נגד מופיעות בירוק בתרשים המצורף). ניתן לראות כי רוב החלטות עצרת האו"ם המגנות את ישראל עוברות ברוב גדול וגורף. 

לחיצה על התרשים תפתח אותו בגרסה אינטראקטיבית בה (כשמשתמשים במחשב ולא בנייד) ניתן לעבור עם העכבר מעל חלקי התרשים השונים לקבלת פרטים נוספים – במקרה זה את שם ההחלטה, התאריך והמספר המדויק של התומכים, הנמנעים, המתנגדים, ואלו שלא הצביעו כלל.
בנוסף, לעיתים הטקסט על הצירים דולל כדי למנוע עומס (בתרשים זה למשל, הציר האנכי מפרט על קוד ההחלטה, אך התווית מופיעה רק לחלק מההחלטות, אחרת התוויות עולות אחת על השניה). באמצעות מעבר העכבר מעל האזור המעניין בגרף האינטראקטיבי ניתן לראות את הפרטים המלאים.

מדינות שהצביעו לישראל לפחות פעם אחת

התרשים הבא בוחן מי המדינות שהתנגדו להצעת החלטה (כלומר הצביעו כמו ישראל) לפחות פעם אחת. 

מוזכר בשנית שעדיף להתבונן באמצעות מחשב (ולא טלפון נייד) בגרסה האינטראקטיבית של התרשים. כך, ניתן לראות את פרטי ההצבעה המלאים – התאריך, קוד ההצבעה, המדינה ומה הצביעה. 

אין אפילו מדינה אחת שמצביעה באדיקות עם ישראל. אפילו המדינות הקרובות לנו ביותר נמנעות לפחות הצבעה אחת בשנה (עוד על כך, בהמשך). אולם יש מספר קטן של מדינות שכמעט תמיד מצביעות עימנו: בראש ובראשונה ארה"ב, כמובן. מי עוד? מספר חברים מהאוקיינוס השקט: מיקרונזיה, איי מרשל, פלאו ונאורו. זה הכל.

טוב, קנדה, מדינה גדולה ומכובדת, הייתה "אדומה" עד לשנת 2010, אך מאז 2011 נמנית על המדינות "הירוקות". הנה שינוי מרכזי מהשנים האחרונות. גם אוסטרליה החליפה בשנים האחרונות את הגינוי של ישראל (כלומר תמיכה בהחלטות) בהמנעות.
יש עוד מדינות, כמו הונדורס או טוגו, שבשנים האחרונות נמנעות פעמים רבות יותר, בניגוד להצבעה "האדומה" של שנים מוקדמות יותר. לצידן ניתן לראות שנאורו ופלאו בוחרות בשנים האחרונות מספר פעמים להמיר את התמיכה באדישות – ולא להצביע כלל.
 

לא תומכות, אך לפחות נמנעות
(טוב, הכל יחסי)

הבאות בתור הן מדינות שלא הצביעו אפילו פעם אחת בשנים האחרונות כמו ישראל, אך נמנעו פעמים רבות. התרשים הבא מראה את ההצבעות של המדינות שנמנעו בלפחות 20% מהמקרים.

Loading

מספר קטן של מדינות בוחרות בהמנעות כברירת המחדל שלהן בהצבעות. לא מדובר בשכנות מאירופה אלא בקמרון, ונואטו, רוואנדה, טונגה, חוף השנהב. מדינות אחרות – מצביעות בעד ההצעה המגנה כמעט תמיד. קשה להצביע על שינוי דרמטי בשנים האחרונות. אולי פאראגוואי (שחזרה לצבעה האדום בשנה האחרונה).

אירופה הקלאסית

רגע, איפה מדינות אירופה? הנה הן:

 

מחזור החלטות

בתקופה שנבחנה התקבלו בעצרת הכללית של האו"ם 84 החלטות הנוגעות לישראל. 

האמנם? רמז ראשון שלא מדובר בהרבה החלטות שונות אפשר למצוא בפיזור ההחלטות על פני השנה:

ההחלטות לא מועברות בחודשים שונים בשנה. למעט חריגים מעטים – כל ההחלטות עוברות בחודש דצמבר. כמו בתחומים רבים אחרים, לקראת סוף השנה צריך לסמן V על מספר מטלות קבועות. שנה לא יכולה להסתיים בלעדיהן.

אכן, אם בוחנים את הכותרות של 84 ההחלטות מגלים שיש רק 9 החלטות שמופיעות פעם אחת בלבד. כל שאר ההחלטות חוזרות שנה אחר שנה. מדובר בשש החלטות בלבד, שחוזרות בדצמבר של כל שנה.

שש החלטות שעוברות בדצמבר של כל שנה

1. החלטה אחת עוסקת בהתיישבות הישראלית בגולן. נחזור אליה עוד מעט.
שמה בעצרת הכללית:

The occupied Syrian Golan : resolution / adopted by the General Assembly

2. החלטה נוספת עוסקת בתחולה של אמנת ג'נבה באיו"ש. 

Applicability of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the other occupied Arab territories : resolution / adopted by the General Assembly

3. השלישית עוסקת בהתנחלויות בשטחים הכבושים.

Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan : resolution / adopted by the General Assembly

4. רביעית בריבונות קבע של העם הפלסטיני בשטחים הפלסטיניים הכבושים, כולל ירושלים המזרחית, ושל האוכלוסייה הערבית בגולן הסורי הכבוש על המשאבים הטבעיים שלהם

Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources : resolution / adopted by the General Assembly

5. החלטה נוספת עוסקת בפרקטיקות ישראליות המשפיעות על זכויות האדם של העם הפלסטיני בשטחים הפלסטיניים הכבושים, כולל ירושלים המזרחית

Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem : resolution / adopted by the General Assembly

6. לבסוף, עבודת הוועדה המיוחדת לחקירת הפעולות הישראליות המשפיעות על זכויות האדם של העם הפלסטיני וערבים אחרים בשטחים הכבושים.

Work of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories : resolution / adopted by the General Assembly

ההחלטה בדבר ההתיישבות היהודית בגולן

מהתרשים הראשון ברשומה הזו ניתן לראות שגם המדינות המצביעות עם ישראל, נמנעות אחת לשנה. עתה אנחנו יודעים שמדובר באותה הצבעה, שחוזרת מדי שנה. איזו הצבעה? בדבר ההתיישבות היהודית בגולן.

במקום ירוק, התרשים מתמלא באפור.
(שימו לב שהשנה ארה"ב לא נמנעה, והצביעה כמו ישראל. מדינות אחרות, כמו אוסטרליה, נמנעו במקום לתמוך).

עבודת הוועדה המיוחדת לחקירת הפעולות הישראליות

המשלים לסיפור רמת הגולן הוא ההצבעה על עבודת הוועדה המיוחדת (המקרה השישי שתואר). בתרשים הראשון ברשומה זו ניתן לראות שיש הצבעה אחת כל שנה שאמנם עוברת, אך בתמיכה קטנה הרבה יותר מכל החלטה אחרת. הרבה מאוד מדינות "אדומות" נמנעות בהצבעה הזו' ללא דמיון לאף הצבעה אחרת בנושא הקשור לישראל. זו ההצבעה על עבודת הוועדה המיוחדת.

שש ההצבעות

לסיום, הנה כל שש ההצבעות החוזרות, זו לצד זו:

 

3 תגובות בנושא “הצבעות באו"ם נגד ישראל”

  1. ממש יפה, אשמח למידע כל מדינה אירופאית כמה הצביעה נגד ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *